Ridhuset

Om anläggningen, hästar och ridning

 

Stall Stensunda


Ridhuset - bildspel

Bommarna förvaras i sargväggarna
Läktarrummet
Entré på kortsidan
Ridhuset utifrån
Dekorerad sarg
Läktarrum för åskådare sett från ridbanan
Ridbanan. Underlag med Geo-Gumtex elite, med toplager av ren sand. Ger bra spänst med bibehållet "glid". Speglar på kortsidan

Utebanan med tillhörande terrängdel - bildspel

Domartorn och sekretariat vid utebanan
Utsikt över ridbanan från domartornet
"Tarmen", lutande bred passage som ansluter till ridbanan och mot terränghindren i andra änden. Bra för hoppträning på lutande underlag.
Trappan med ett galoppsprång per trappsteg ansluter direkt till ridbanan.
"Pulvermangrav" i anslutning till ridbanan. Inte exakt enligt standardmått, men den fungerar bral.
Nedhopp från terrängdelen