Start

Stall Stensunda

Om anläggningen, hästar och ridning

 

På gång

Söndag 9 juni

Pay and WE

Working Equitation, möjlighet träna tävlingsmomentet i teknik och speed under tävlingslika förhållanden och med bedömning från domare.