Ridstigar

Ridstigar runt Stall Stensunda

Runt stallet har vi anlagt ridstigar. Dels finns stallslingan som går runt anläggningen och en bit in i skogen. Den tar ca 15-20 minuter i rask skritt, men inbjuder till trav och galopp merparten av vägen.

På andra sidan Bollstanäsvägen har vi anlagt ridstigar i Bollstanässkogen. Alla ridstigarna ligger i kuperad terräng, så hästarna får bra gymnastik på uteritterna.

Skyltat
Skyltat
Ridstigarna är skyltade .
Stallslingan och Annerostigen
Stallslingan och Annerostigen
Här är stigarna runt anläggningen inritade.
Övre stallslingan
Övre stallslingan
Stigarna är rejält grusade, vilket behövs eftersom de används mycket flitigt.
Hinder
Hinder
På stallslingan finns några hinder utlagda. Den som vill rider bredvid.
Stigarna i Bollstanässkogen
Stigarna i Bollstanässkogen
Stigarna är grusade och skyltade.
Mittenstigen
Mittenstigen
Längst bort är stigarna lite smalare, men fortfarande inbjudande.
Arbete
Arbete
Alla stigarna är anlagda av Catrin och Robert. Många stenar har flyttats.
Utkörning av grus
Utkörning av grus
Utrustning för att få ut gruset är förstås nödvändigt.
Att gå torrskodd
Att gå torrskodd
Här byggde vi en bro. På andra ställen blev det rör under stigen för att leda bort vatten.