Olycksfallsförsäkring

Stall Stensunda

Om anläggningen, hästar och ridning

 

Stensunda

Ridklubb


är ansluten till Svenska Ridsportsförbundet

  Olycksfallsförsäkring för klubbens medlemmar


Du som är medlem i Stensunda Ridklubb är olycksfallsförsäkrad i Folksam.


Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är en medlemsförmån framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.


Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

•enskild ridning och träning.

•aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.

•direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.


Anmäl skada så här

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport